Knut Viset: Kommunestyrevalget 2019 – folkevalgte som rollemodeller

Av