Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil lytte til folket!

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Om ei lita uke vet vi hva folk i Gran og Lunner råder oss politikere til. Skal vi fortsette som to kommuner, eller skal vi sette i gang arbeidet med å organisere for en ny kommune fra og med 1. januar 2017. Vi håper så mange som mulig benytter seg av stemmeretten sin slik at rådet kommer fra flest mulig av innbyggerne. Som Arbeiderpartiets ordførerkandidater fra de to kommunene kan vi leve godt med avgjørelsen – uansett hva den blir.

Velgere som stemmer ja og velgere som stemmer nei til kommunesammenslåing kan med andre ord trygt gi sin stemme til Arbeiderpartiet ved årets valg!

Det er ikke vanskelig å forstå de som tenker; Vi har det bra som vi har det. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Problemet er at det kan man nesten alltid si når forandring er til vurdering. De fleste av oss er generelt skeptiske til endringer som ikke oppleves strengt nødvendig. Samtidig vet vi at de som klarer å ta beslutninger i tide ofte lykkes bedre enn de som venter til de må.

Vi har kommet til at vi anbefaler folk å stemme JA ved folkeavstemningen, men samtidig sagt at vi skal lytte til folket i denne saken, og følge rådet vi får. Vi mener det er viktig å ha et flertall av folket i ryggen for at de positive effektene av en sammenslåing skal slå til i ønsket grad.

Mange har etterlyst hvilke konkrete argumenter som taler for. Vi deler noen av de vi synes er viktigst:

-Større andel av pengene enn i dag vil gå til tjenester rettet mot innbyggerne.

-Intensjonsavtalen sier at ressurser skal flyttes fra administrasjon til økt innsats på digital tjenester til innbyggere tilgjengelig 24/7/365, økt innsats for folkehelsen i alle aldre, samordnet næringsutvikling, tilrettelegging og samhandling med frivillige og motvirke frafall fra videregående skole.

-Hvis en ny Hadeland kommune prioriterer samme bruk av ressurser på demokratisk styring kan ressurser flyttes fra politikerhonorarer til innbyggerinvolvering.

-Hadeland kommune er en naturlig ny kommune. Kultur, arenaer, arbeidsmarked, pendling og nærhet binder oss sammen. Vi samarbeider om svært mye allerede i dag.

-Fremtidens forventninger til tjenester levert av kommunen vil øke, for eksempel samhandlingsreformen. Det krever kapasitet til mangfold og fornying.

-Økt bruk av interkommunalt samarbeid viser at vi er for små enkeltvis. En kommune løser demokratisk styring av felles oppgaver bedre enn to.

-Økt leveringssikkerhet av tjenester fordi flere vil ha kompetansen slik at man ved fravær evner å levere.

-Knapphet på arbeidskraft krever attraktive arbeidsplasser og vi må dermed ha fagmiljøer som utfordrer og inspirerer.

-Tiden er moden, fagmiljøene ønsker fellesskapet Hadeland kommune gir.

Alle kommuner skal ta stilling til og vurdere om kommunen er hensiktsmessig organisert slik det er i dag, det har et flertall i Stortinget vedtatt. - Og det kommer til å bli endringer i kommunestrukturen! Det vil være en klar fordel å bruke det momentumet som vi nå har. For det første, vi velger selv hva vi vil, noe som i seg selv vil føre til at sammenslåingsprosessen vil gå bedre (vi vet ikke om regjeringen senere vil bruke makt til å tvinge kommunene…). Så er det jo også slik at det ligger noen «gulrøtter» til de som velger å slå seg sammen nå. Vi vil få 45 millioner i tillegg til at vi får beholde dagens inndelingstilskuddet i 15 år framover.

Flere av de som har uttrykt sin skepsis til å lage en ny kommune med Gran og Lunner har brukt argumenter som fare for sentralisering, svekkelse av lokaldemokratiet og økt grad av konkuranseutsetting/privatisering. Dette er svært viktige spørsmål som vi og våre partier er opptatt av. Vi mener at det ikke er endring av kommunegrensene som vil kunne føre til en slik utvikling, men et resultat av politiske vegvalg og prioriteringer av de politikerne som nå velges. Derfor er det viktig ved årets kommunevalg å velge politikere som ikke ønsker denne utviklingen.

Vi i Arbeiderpartiet vil jobbe for at, dersom vi blir en ny kommune, får bedre tjenester nær der folk bor. Tjenester som er viktige for våre innbyggere i det daglige skal fortsatt være nære. Vi vil prioritere å bruke ressurser på å skape et godt lokaldemokrati som bidrar til god innbyggerinvolvering. Forskning viser at det ikke er størrelsen på kommunen som er avgjørende for kvaliteten på lokaldemokratiet, men hvordan dette utøves. Konkurranseutsetting/privatisering av tjenester er ikke et verktøy vi vil benytte for å skape en god kommune. Faktisk er det vel heller slik at vi i enkelte tjenester vil kunne oppleve mindre bruk av private tilbydere fordi vi i dag må ty til dette når vi ikke besitter nødvendig kompetanse/kapasitet.

Vi har en verdibasert tilnærming til spørsmålet om vi skal bli en ny kommune. Det aller viktigste er å vurdere om en ny kommune vil bidra til at innbyggerne på Hadeland får det bedre - nå og på sikt. Utredninger, diskusjoner og meningsytringer har gitt oss tilstrekkelig trygghet til at vi vil nå dette målet.


Harald Tyrdal

Ordførerkandidat Lunner Arbeiderparti

Randi Eek Thorsen

Ordførerkandidat, Arbeiderpartiet

Alder: 58 på valgdagen

Bosted: Gran

Yrke: Selvstendig næringsdrivende

Medlem i partiet siden: 2014

Sivilstatus: Samboer. Sammen har vi fem barn og tre barnebarn

Kommentarer til denne saken