Gå til sidens hovedinnhold

Lunner kommune skal være en god arbeidsgiver.

Artikkelen er over 5 år gammel

Harald Tyrdal Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nærmer seg kommunevalget med stormskritt. Innbyggerne skal velge de som skal få være med på å styre utviklingen av Lunner i de neste fire årene, de som skal være med på å forme framtidas lokalsamfunn. Som folkevalgte har vi også det overordnede arbeidsgiveransvaret, det betyr at mange innbyggere også skal være med på å velge sine arbeidsgivere.

Vi i Lunner Arbeiderparti vil jobbe for at Lunner kommune skal være en attraktiv og god arbeidsgiver. Dette er viktig fordi den viktigste ressursen i kommunen er menneskene som jobber der, og når vi skal utvikle kommunen videre så vil vi gjøre det i tett samarbeid med de ansatte. Det gode tre-partssamarbeidet som vi i dag har i kommunen vår er vårt svar på dette.

Nylig kom det en rapport fra DeFacto om økonomiske effekter av samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politisk ledelse i Lunner. Tre kommuner, bl.a. Lunner ble her evaluert. Rapporten dokumenterer betydelige innsparinger av å ha et slikt forpliktende samarbeid framfor å sette tjenestene ut på anbud. Derfor er det viktig for oss å videreutvikle dette gode samarbeidet.

Vi vil organisere de kommunale tjenestene på en måte som gjør dem enda mer attraktive som arbeidsplass. Vi vil som arbeidsgivere motarbeide en utvikling mot mer midlertidighet. Fast ansettelse i hele stillinger skal være hovedregelen i Lunner kommune. Det er viktig at kommunens ansatte opplever trygghet og forutsigbarhet på jobben for å kunne levere gode tjenester til våre innbyggere. Hvis ikke blir kommunens evne til medarbeiderdrevet innovasjon kraftig svekket. Økt adgang til midlertidig ansettelse skaper utrygghet for dem det gjelder.

Kvaliteten på den offentlige velferden påvirkes blant annet av arbeidsvilkårene til de ansatte. Derfor ønsker vi ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Og derfor går vi til valg på at de grunnleggende velferdstjenester ikke skal privatiseres eller kommersialiseres.

Våre ansatte skal være kunnskapsrike. Da må vi sørge for å rekruttere kompetente ansatte til kommunene og legge til rette for kompetanseheving. Vi må ha respekt for den fagkompetansen de ansatte besitter, og sørge for at den blir tatt i bruk når Lunner og framtidas velferdstjenester utvikles.

Flere heltidsstillinger og faste ansettelser er avgjørende for å rekruttere ansatte - særlig til helsetjenestene, og for å dekke opp behovet for kompetanse i denne sektoren. Vi har et særskilt ansvar for å redusere deltid. Kommunen har også et ansvar for og en stor mulighet til å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer inn i arbeidslivet.

Vårt mål er best mulig tjenester til alle innbyggere, uavhengig av hvem du er og størrelsen på lommeboken. På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne.

Vi går til valg på at vårt Lunner skal være en brukervennlig kommune som tar vare på sine ansatte. For å få til dette vil vi:

- følge tidligere bestemmelser i Arbeidsmiljøloven, ikke benytte den utvidede adgangen til midlertidig ansettelser

- jobbe for å fjerne ufrivillig deltid i kommunale stillinger og at kommunen ansetter i hele og faste stillinger

- videreutvikle trepartssamarbeidet, slik at omstilling, fornyelse og utvikling i kommunen skjer i nært samarbeid med de ansatte

- ha trygghet og forutsigbarhet, og derfor ikke privatisere eller konkurranseutsette grunnleggende velferdstjenester

- fortsette å jobbe for en aktiv likestillingspolitikk i alle deler av kommunen

- styrke arbeidet for å redusere sykefravær

- motarbeide sosial dumping i arbeidslivet

- styrke vedlikeholdsfondet til kommunale bygg

- arbeide for at det tas inn minst to lærlinger per tusen innbyggere

- tilby fagopplæring til ufaglærte

- tilby flere ansatte etter- og videreutdanning

- videreføre kommunens aktive seniorpolitikk

Kommentarer til denne saken