Rått parti

Stein Buan

Stein Buan Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

LESERBREV 

I felles kommunestyremøte har 41 av 51 folkevalgte på Hadeland anbefalt kommunesammenslåing. For Lunners del var stemningen massiv, hele 23 av 25, 92 prosent, sa ja. Ingen av APs eller SVs representanter gir stemme til de mange blant sine velgere som er motstandere eller skeptiske til sammenslåing utfra vettuge argumenter. 92 prosent, er ganske oppsiktsvekkende, eller skal vi si rått. I vår valgkampløpeseddel formulerer vi oss slik:

«Rødt er mot regjeringas kommunereform fordi den vil føre til sentralisering, privatisering og svekket demokrati. Vi vil styrke offentlig sektor og de ansattes rettigheter. Kommunene må avvise økonomi- og styringssystemer som fremmer profitt- og markedstenkning.»

Vi foreslår at det i stedet for sentralisering skal startes forsøk med utvidet lokaldemokrati for å gi folk mer politisk makt, for å øke det politiske engasjementet.

Kanskje du bør vurdere å stemme på et annet parti enn du har gjort?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags