Rødt svarer Naturvernforbundet

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevTakk for en fin anledning til å si hva vi mener om viktige lokale miljøsaker.

Svarene kommer etter hvert spørsmål

1. Jordvern.

Hvordan vil dere arbeide for økt jordvern på Hadeland? Som alle vet, er allerede store og viktige områder med beste matjord tatt og kan ikke erstattes.

Svar: Rødt vil stoppe utbyggingen av Rv4 gjennom Lunner. Vi vil kjempe for at det ikke legges ut boligtomter, tomter til næringsbygg osv på mark som kan brukes til beite, matproduksjon osv. Vi vil arbeide for mer økologisk matprodukjon lokalt.

Vi vil også at mer av tungtransport skal gå på jernbane og jernbanen må bygges ut for å ta denne trafikken

2. Gang og sykkelveg Gran – Roa.

Vil dere være med på å kreve en ordentlig gang og sykkelveg langs gamle RV4? Planene til Statens Vegvesen er å «stjele» en stripe av gamlevegen. Myke trafikanter trenger en skikkelig gang og sykkelveg!

Svar: Dette er Rødt med på og i tillegg foreslå utbygging av gang og sykkelveier i tettsteder. Dette er viktig for skolebarns trygghet, økt bruk av sykkel og mindre bilbruk

3. Økt bruk av sykkel, elsykkel og elbil i Gran.

Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene for myke trafikanter, og vil dere satse på elbil i kommunal virksomhet? Resultater fra andre kommuner viser at det har vært en stor suksess!

Svar: Dette er flere konkrete forslag vi ikke har tatt stilling til enda, men som vi syns høres fornuftig ut. Vi har programfesta at vi vil jobbe for at kommunen reduserer sitt miljøfottrykk ved å samarbeide med de ansatte om mindre søppel, mindre energibruk i bygg, drift og transport.

4. SVVs (Statens Vegvesen) planer om ny kjørefil fra Lygna til Jaren.

Vil dere akseptere å la 500 mill kr (estimert av SVV) bli brukt til ekstra kjørefil ned fra Lygna for at det skal kunne settes opp to bommer på den nye RV4? Hvor mye gang og sykkelveg kan lages for 500 mill?

Svar: Nei

5. Bruk av ENOVA-midler.

Hva vil dere gjøre for å stimulere huseiere i eldre hus til etterisolering, gi støtte til varmepumpe og rentbrennende vedovner? Hva med krav til utskifting av oljefyringsanlegg? Vil dere gå i spissen for en ekstra kommunal innsats som virkelig kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser? Vil dere søke samarbeid med ENOVA for om mulig få ekstra midler til et prøveprosjekt på Hadeland?

Svar: Rødt vil arbeide for tiltak og ordninger som år ned klimautslipp både for private, næringsvirksomhet og i kommunen (se under punkt3).

6. Utbygging av natur og friluftsområder

Hvordan vil dere stille dere til utbygging av natur og friluftsområder til f.eks. skytebaner, hytter, skogsveier eller annen kommersiell virksomhet?

Svar: I vårt valgprogram for Lunner og Gran kommuner skriver vi at vi er for vern av skog og friluftsområder og har en svært restrektiv holdning til utbygging av hyttefelt i marka.

I vårt valgprogram for Lunner og Gran kommuner skriver vi at vi er for vern av skog og friluftsområder og har en svært restrektiv holdning til utbygging av hyttefelt i marka.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags