Gå til sidens hovedinnhold

Kommunikasjon og Høyre i Lunner

Nils Erik Mossing

3. kandidat, Lunner Arbeiderparti

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Økonomi er viktig når en vil styre kommunen på en god, realistisk og forutsigbar måte. Derfor er det bra at dette temaet blir satt på dagsorden i valgkampen av ordfører Harald Tyrdal. Det som ikke er bra, er at Morstad beskylder Arbeiderpartiet og vår ordfører for å komme med frekkheter, fordreining av fakta, løgner og ansvarsfraskrivelse. En slik bruk av karakteristikker burde Morstad, som representant for Lunner Høyre, holde seg for godt til.

Jeg mener ordføreren i sitt innlegg i avisen beskrev årsaken til de siste års utfordringer for Lunner utelukkende basert på fakta. Og i sitt siste utspill bekrefter vel i og for seg Morstad at Høyre i sin styringsperiode ikke hadde fokus på å lage en realistisk og langsiktig økonomiplan, og dertil budsjetterte med urealistiske inntekter. Det er også etter min mening en del av årsaken til Lunners økonomiske utfordringer i siste periode.

Jeg anser Morstads bruk av karakteristikker som et mindre heldig forsøk på å løpe fra sin del av ansvaret, eller i beste fall å være et utslag av dårlig samvittighet. I lys av dette, mener jeg å se en noe uklar kommunikasjon fra Høyre om den økonomiske politikken de vil føre i Lunner.

Høyre og Morstad kritiserer Arbeiderpartiet for at vi ikke evner å fatte upopulære vedtak (les: flere kutt i tjenestetilbudet til Lunners innbyggere). Men vi har dessverre har vært tvunget til kutt i inneværende periode. Årsaken til dette, er blant annet dramatisk svikt i skatteinntektene. En svikt som regjeringspartiene, med Høyre i spissen, har valgt ikke å kompensere kommunene for, men heller prioritere skattelette til de aller rikeste.

Når disse uheldige kuttene blir gjennomført, kritiserer det samme Høyre, at det blir gjennomført kutt, i for eksempel barnevern og skole. Men uten å si noe om hvor kuttene alternativt skal gjøres, eller hvordan de skal finansiere en reversering av disse kuttene.

Høyre har i valgkampen kommet med mange forslag til tiltak de ønsker å gjennomføre. For eksempel i skolen. Tiltak Arbeiderpartiet ikke har noe problem med å stille seg bak, men som vil kreve store bevilgninger over budsjettet. Samtidig ønsker de å fjerne eiendomsskatten, og med det vil i så fall kommunen miste inntil 14 millioner kroner i inntekter. Jeg kan ikke si jeg har lest noe sted at Høyre har kommet med gode, alternative forslag til hvordan de da skal finansiere satsingen.

Dette henger rett og slett ikke sammen. Da er det ikke enkelt å se hvordan Høyre skal kunne føre en ansvarlig økonomisk politikk i Lunner.


 

Kommentarer til denne saken