Nedskjæringer nok en gang- innenfor omsorg. Når skal vi få høre at innsparingene også kommer til rådhuset?

Med hånden på hjertet: bruker alle der av sin kostbare tid for å bedre situasjonen for innbyggerne?

Noen ganger må det være lov å reagere på prioriteringene!