Hva er egentlig Verdens gutter, spør Anders Morstad i et innlegg på Verdens gutters facebookside.

I innlegget skriver Morstad: «Hva er verdens gutter? Har oppservert en som sitter på kaffen på Smietorget å leser koranen og ønsker shiraloven, - og som er medlem av "Verdens gutter". Kanskje Rune Meier (H) kan forklare hva dette er, - Rune er medlem!»

Jeg tar gjerne utfordringen, for som Morstad sier, her er jeg medlem, og ikke bare det, jeg var en av initiativtagerne og pådriverne for Verdens Gutter.

Verdens gutter er et lavterskeltilbud som gjennom aktiviteter og samtaler bygger gode relasjoner mellom norske menn og nyinnflyttede menn fra hele verden! I Verdens gutter er det med gutter fra ulike partier og religioner, også mange uten religiøs eller politisk tilhørighet. Verdens gutter har ingen politisk eller religiøs holdning, men har integrering som vårt mål.

Noen lurer på om vi går for langt i integreringen, og at det heller mot assimilering. Innen integrering har begrepsbruken lett for å bli farget, men for meg handler ikke Verdens gutter om hverken assimilering eller noen annen form for påtrykk. Integrering handler om at både de som flytter inn, og dem som bor her, skal tilpasse seg en ny situasjon med flere kulturer representert. Det går i stor grad på å vise hensyn til hverandre og respekt for hverandres tro.

Så er det slik at de som har bidratt med midler så langt, Biskopen i Hamar og kommunestyret i Gran, har bevilget dette basert på at det er ønskelig å gjøre det lettere for nye innbyggere, primært med flyktning- og asylsøkerbakgrunn, men også andre innflyttere fra Norge og andre land, å bo på Hadeland.

Når vi da f.eks. drar på fisketur, går på Sølvsberget, spiser vafler på kafeen på Smietorget, på Islamsk kultursenter eller får orientering om biblioteket, er det også fordi det gir innsikt i hvordan vi andre lever. Samtidig skaper det å gå på tur og snakke sammen nyttige arenaer for samtaler, språktrening og kulturutveksling. Jeg tror læringen er stor både hos oss «norske» som deltar som den er det hos våre nye gutter.

Vårt neste møte har Frivillighet som tema. Her vil vi snakke sammen om norsk frivillighetskultur og også hvor viktig foreldres deltagelse i barnas utdanning er i det norske samfunnet.

Møtet denne gangen er på Caféen på kirkekontoret i Lunner, og både Anders Morstad og andre interesserte er hjertelig velkomne til å delta.