Forrige tirsdag var jeg på Verdens Gutter. Dette var første gang et nyoppstartet opplegg for et inkluderende og samlende samfunn fant sted i Gran kommune.

Debatt om innvandring og islam har blitt utrolig polarisert og fremmedgjørende. Med denne er jeg redd vi bryter vårt samfunn ned. Innvandrere og spesielt muslimer anses nærmest som fiender som kommer for å snylte på vår velferd og til og med ta over landet vårt gjennom konspirasjon. Ihvertfall kan det virke slik på enkelte stemmer. Mye av denne debatten bygger på uvitenhet, fordommer og regelrett usann informasjon, sikkert ispedd en god dose frykt.

Det er derfor et veldig godt tiltak at Hans Erik Raustøl fra kirken, Rune Meier fra Høyre og Amandus Bøe fra islams ahmadiyya-menighet har gått sammen på iniativ fra Raustøl og stått bak arrangementet Verdens Gutter.

Unge og eldre gutter fra forskjellige land, med forskjellige livssyn møtte på Lidskjalv til kaffe, vafler og fastelavensboller. Vi gikk en tur til biblioteket hvor en av bibliotekarene informerte om bruk av biblioteket. Gruppen pratet også om hva som skal skje på videre samlinger, feks ble skigåing, isfiske og fokus på mat nevnt.

Alt dette er gode aktiviteter, men det aller beste er at dette er en plattform hvor forskjellige mennesker møtes og knytter forhold tilhverandre på tvers av kulturer og livssyn. Deltakerne var fra Norge, Somalia, Eritrea, Hellas, Libanon og Island, samt en som sa han var båtflyktning fra Bjoneroa. Noen var muslimer, noen var kristne og ateisme var også representert. Altså en skikkelig smørje.

I gruppen har vi mulighet til å møte de virkelige menneskene og ikke bare fordommene og skremselspropagandaen som vi så ofte møter i media og kommentarfeltene. Tiltaket er derfor en motgift til alt dette som forsøpler forholdet mellom forskjellige grupper i vårt samfunn. Våre nye landsmenn får mulighet til å oppleve at ikke alle etniske nordmenn er som de som uttaler seg i div sosiale media og kommentarfelt og faktisk er hyggelige inkluderende mennesker, noe som vil virke prevantivt mot holdninger om Norge og nordmenn som noe negativt. Nordmenn får mulighet til å se at våre nye landsmenn er folk som ønsker å lære språk, utdanne seg, delta i samfunnet og jobbe, noe som kan motvirke fremmedfrykt og negative holdninger til våre nye landsmenn. På denne måten kan vi få tatt et oppgjør med de holdningene som i altfor stor grad får lov til å råde og virke negativt på oss.

Ta derfor lærdom av dette veldig gode tiltak, til det beste for oss alle. La oss velge et samfunn som utvikles i en positiv retning slik som Verdens Gutter er med på å gjøre og la ikke frykt og fordommer få overtaket. Og kom gjerne innom på Verdens Gutter.

Thomas Kårvand

Brandbu

Følg på: Facebook