Vibeke Lindstad Degn-Petersen: Banken som forakter kvinner?

Av