Debatter, folkeskikk og ytringsfrihet

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kongeriket Norges Grunnlov § 100. (Lov av 17. mai 1814)

Ytringsfridom skal det vere.

Ingen kan haldast rettsleg ansvarleg for å ha motteke eller komme med opplysningar, idear eller bodskapar om det ikkje lèt seg forsvare halde opp imot den grunngjevinga ytringsfridommen har i sanningssøking, demokrati og den frie meiningsdanninga til individet. Det rettslege ansvaret skal vere fastsett i lov.

Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringa og kva anna emne som helst.

Det kan berre setjast slike klårt definerte grenser for denne retten der særleg tungtvegande omsyn gjer det forsvarleg halde opp imot grunngjevingane for ytringsfridommen.

Førehandssensur og andre førebyggjande åtgjerder kan ikkje nyttast om det ikkje trengst for å verne born og unge mot skadeleg påverknad frå levande bilete. Brevsensur kan ikkje setjast i verk, så nær som i anstaltar.

Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne retten av omsyn til personvern og av andre tungtvegande grunnar.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.

Dette er en av de viktigste lovene vi har, og det står helt tydelig at det er lov å ytre seg frimodig om statsstyring og kva anna emne som helst. Dette er tross alt bærebjelken i et demokrati.

Ekern sitt innlegg for en tid tilbake ble av noen oppfattet som et innspill til språk og debatt, mens noen andre oppfattet dette som et forsøk på knebling av ytringer fra Morstad.

Kjære Anders Morstad

Hva slags motiver Ekern hadde for å be Morstad om å endre språk og form, skal jeg mene lite om her. Men når det gjelder Ekern og sykehjemssaken i nordre Vassenden så haddet det kanskje vært ryddig av Ekern å opplyse om sine økonomiske interesser i denne saken. At det blir bygget sykehjem der vil gagne Ekern økonomisk gjennom eierskap og styrehverv i Norske Varmeleveranser (varmesentralen mellom Gran U-skole og Hadeland VGS) og levering i Vassenden Nord.

Jan Helge Ekeren – et lite svar på ditt leserinnlegg

Men at redaktøren i lokalavisen og på en finurlig måte prøver å kneble debattene er mer skremmende. Media er den 3. statsmakt, og sitter på en meget stor maktpost i sitt virke. Her må jeg be redaktøren være varsom og trå forsiktig. Det må og SKAL være rom for ytring i en avis, og det KAN ikke være slik at kun de med godt språk, masse fremmedord, og retoriske evner skal kunne ytre seg. Man MÅ ha respekt for at det er forskjeller på ferdigheter, utdanning og livserfaring.

Jeg skulle ønske avisen i stedet for å styre debatten hadde større fokus på egen avis og innhold. Hvor gamle folk er eller hva som skjer i Alta betyr ikke så mye for meg som leser, jeg er mer opptatt av hva som skjer på Hadeland av positive saker (kultur, idrett og folk) og at avisen kan stille kritiske spørsmål til forvaltningen og grave litt mer i bindinger politisk og administrativt. Og aller viktigst, prøve å få fram hvor bra Hadeland som boregion er. Nok om det.

Om uansvarlighet og litt om retorikk

Alle skal kunne mene noe uten at noen skal «ta» de og ikke alle har samme mening. Heldigvis. Noen er flinke til å provosere, og det er bra for å få litt temperatur slik at saker kan bli belyst fra forskjellige vinkler. Og noen er flinke til å være saklige og faktabaserte, og det er og veldig viktig.

I bunn på grunn handler dette om folkeskikk. Og det er ikke god folkeskikk å be noen holde kjeft så lenge de ikke skriker av full hals.

Syng med den stemmen du har, og skriv med det språket du kan.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken