Nettavisen: Store deler av november har vært et slags pustehull for de høye strømprisene. Gjennomsnittsprisen for de 17 første dagene av måneden har vært på «normalpriser» for årstiden: 56 øre per kWh inkludert mva.

Mye av årsaken er uvanlig høye temperaturer som har gitt mindre oppvarmingsbehov, samtidig som det har vært mye produksjon av uregulerbar strøm.

Men nå har temperaturene og strømprisene snudd. Mandag koster strømmen i Sør-Norge i gjennomsnitt 2,62 kroner per kWh, med en pristopp på 3,93 kroner.

Det er ikke ventet at de lave prisene fra tidligere i måneden vil komme tilbake over tid i år.

Også Nord-Norge har høye priser mandag, men det er forbigående og grunnet i svensk forberedelse til vinterdrift i hos vannkraftprodusentene.

Foreløpig ingen strømstøtte

Normalt tar strømstøtten den store bøygen for de høye strømprisene, men det vil ikke skje den neste drøye uken.

Årsaken er at strømstøtten regnes ut som gjennomsnittsprisen gjennom en hel måned. De lave strømprisene i starten av måneden med priser ned mot 3 øre, trekker ned gjennomsnittsprisen betydelig.

Gjennomsnittsprisen for november er fortsatt ikke forbi innslagspunktet for strømstøtten på 87,5 øre per kWh. Etter 21 dager av november er den fortsatt «bare» på 84,3 øre.

Så høy kan strømstøtten bli

Det er ikke mulig med å si hvor høy strømstøtten blir, før måneden er over. For at det i det hele tatt skal bli strømstøtte for november, må prisen for de gjenværende dagene i gjennomsnitt bli over 94 øre per kWh. Det fremstår svært sannsynlig.

Hvis vi forutsetter at mandagens pris fortsetter gjennom resten av måneden, ender vi opp med en gjennomsnittspris for hele måneden på 1,37 kroner.


Det gir i så fall en strømstøtte på 0,45 kroner per kWh for måneden som helhet.

Med snittpriser på 2,62 kroner resten av måneden, vil «din pris» etter strømstøtte blir 2,17 kroner per kWh.

Når prisen i dag nærmer seg 4 kroner, dekker strømstøtten fortsatt bare 45 øre.

Det er verdt å påpeke at hvis mandagen strømpris hadde vært gjennomsnittet for hele måneden, ville «din pris» etter strømstøtte vært like over én kroner per kWh.

Svært billig første halvdel

Samtidig som du må betale uvanlig mye for strømmen i årets siste par uker, betyr det også at strømmen du brukte i de milde ukene som ligger bak oss blir uvanlig billig.

I de 17 første dagene av måneden, var det en gjennomsnittspris på 56 øre per kWh. Hvis vi ender opp med en strømstøtte på 45 øre for måneden som helhet, betyr det at strømmen i denne perioden kun kostet deg 11 øre i gjennomsnitt.