Vestre Totens nyvalgte ordfører Stian Olafsen (Ap) sier seg enig med senterpartistene Arild Ødegaard og Aage Midtbu som i avisen og på Facebook har vært på banen for ny Riksveg 4-trasé på vestsiden av Einafjorden.

De har etterlyst kamp for det såkalte Hennung-alternativet, en trasé mellom Jaren og Reinsvoll som følger Gjøvikbanen, og dermed går utenom høydedraget over Lygna.

Topp lønnsomhet

Veiutbyggingsselskapet Nye Veier har Riksveg 4 øverst på sin ønskeliste, og viser til at utbedring av strekningen gir topp samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Mellom Jaren og Reinsvoll ser de for seg en smal firefelts vei, eller en to/tre-felts vei med midtdeler.

LES OGSÅ:

Nullvisjon

Påtroppende ordfører Stian Olafsen (Ap) er klar:

– I samarbeidsplattformen mellom Ap, SV, Rødt og MDG står det svart på hvitt at vi skal bevare matjorda i vår kommune. Selv om det er billigere å utvide dagens riksvei på østsiden, er det uaktuelt å gi opp så mye matjord som det vil kreve. Derfor bør riksveien bygges på vestsiden av Einafjorden, sier han.

– En helt ny veistrekning vil nødvendigvis føre til inngripen i skogsnatur. Vet du at du har med deg alle på dette?

– Som sagt er vi enige om en nullvisjon for tap av matjord. Så vidt jeg vet har det også vært enstemmig flertall i utvalg for teknisk drift og plansaker om å anbefale Hennung-alternativet. Når Senterpartiet også er klare i denne saken, opplever jeg stor vilje for vestalternativet. Da skal vi nok få til noe sammen.

Markere utad

– Hva mener du konkret bør gjøres?

– Det første som må skje i Vestre Toten er å få dette inn i våre egne planer. Dette handler om å stadfeste hva vi skal gjøre framover. Samtidig må vi starte jobben med å markere det som en holdning utad at dette er vårt ønske.

LES OGSÅ: Fire felt og 110-grense på riksveg 4 kan bli realiteten om Nye veier får viljen – ny tunnel mellom Harestua og Stryken

Frisk debatt

Arild Ødegaard (Sp) har kritisert avtroppende ordfører for ikke å ha jobbet nok for alternativet vest for Einafjorden. Leif Waarum (Ap) har tidligere støttet Gjøvikregionens anbefaling om å utbedre eksisterende Riksveg 4 på østsiden langs Einafjorden. Men han sier til OA at han ikke er imot en vest-løsning, og at man gjennom Stor-Oslo Nord samarbeidet også har anbefalt dette såkalte Hennung-alternativet.

Riksveg 4 ble en frisk debatt under åpen post i formannskapet onsdag. Der framholdt Arild Ødegaard sin kritikk. Han mente ordføreren har gjort for lite for å fremme vest-traseen og reagerer på at Waarum skal ha sagt at det viktigste er å få veiutbyggingen på plass, ikke hvor den går.

Waarum svarte Ødegaard og gjorde det klart at ingen vil bli mer glad enn ham om det kan realiseres en ny veg over Hennung. Han redegjorde for historikken der det underveis hadde kommet signaler fra departementet om at en slik utbygging ville bli altfor dyr.

– Derfor har vi den senere tid hatt fokus på utbedring av eksisterende riksveg, sa Waarum.

LES OGSÅ:

Delseier

Men også han ser nå nye muligheter dersom Nye Veier skulle få hele Riksveg 4 i sin portefølje. At Nye Veier har kommet fram til at Riksveg 4 er på topp når det gjelder samfunnsnyttig lønnsomhet, mener han er et resultat av langsiktig jobbing i regi av Stor-Oslo Nord, satsingen han selv har vært en del av som Vestre Totens ordfører.

– Dette er en delseier. Jeg har vært 40–50 turer til Oslo for å snakke om denne saken. Etter å ha jobbet så intenst med dette, synes jeg ikke noe om å få dette trøkket som jeg opplever fra enkelte nå, sa Waarum.

Han fikk støtte fra Hans Petter Olsen (SV) som mener at det kun er gjennom allianser man vinne nå fram.

Mot mjøsbrua

Arild Ødegaard syntes det er flott hvis ordføreren et fornøyd med egen innsats. Og han applauderer at Stor Oslo Nord-Alliansen har nådd fram med et viktig budskap. Men han fastholder at Vestre Toten burde markere klart og tydelig hva de mener om framtidens Riksveg 4 i egen kommune. Han mener at Gjøvik har vært flinke til nettopp dette ved å stå på for tunnel gjennom byen og firefelts vei mot Mjøsbrua.

Rådmann Bjørn Fauchald poengterte at vegen nordover mot Mjøsbrua er viktig for andre enn Gjøvik.

– Blant annet fordi det planlegges et storsykehus der.