Gå til sidens hovedinnhold

Den utryggheten og frustrasjonen som lærere og ledere i barnehage og skole kjenner på nå må tas på alvor!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utdanningsforbundet Gran, Lunner og Jevnaker har i lang tid erfart stor utrygghet og slitasje blant våre medlemmer, og nå toppes det hele med ny nedstengning av kommunen. Jojoeffekten med stadige skifter i trafikklysmodellen i flere av våre barnehager og skoler, ulike tiltaksnivå mellom virksomheter, samt mangel på god og trygg vurdering av arbeidssituasjonen til den enkelte, gjør mange barnehagelærere og lærere frustrerte og sinte. Ledere jobber dag og natt for å møte stadige skiftende vilkår.

Nå stenges alt ned til over påske. Vi kan ikke gå i butikken uten munnbind, men vi kan samle mange barn i klasserom og barnehageavdelinger der det er umulig å overholde meter'n. Vi er oppfordret til å unngå besøk hjemme, men når arbeidsdagen starter, er det helt greit å omgås flere titalls barn, elever og kollegaer.

Vi, om noen, vet at åpne barnehager og skoler er det beste for barn og unge. Men da det gjøres risikovurderinger på hver eneste arbeidsplass, slik at det om nødvendig kan iverksettes tiltak som ivaretar arbeidsmiljølovens bestemmelser om et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Hva står det så i veilederen på gult nivå?

I barnehagen ses hele avdelingen som en kohort.På barneskolen skal man regne en klasse som en kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter. Veilederen sier også at man skal ha forsterket renhold på gult nivå, men hva betyr det i praksis?

Hvor mange nærkontakter kan en barnehagelærer eller lærer ha i løpet av arbeidsdagen på gult nivå? Som regel minst 20–40 i skolen, kanskje litt færre i barnehagen. På noen skoler rapporteres det over 100 nærkontakter i løpet av en dag. Det blir mange i ventekarantene ved utbrudd. Også ventekarantene betyr at barn og elever ikke får møtt i barnehage eller skole.

Med den smittesituasjonen vi har nå, med blant annet økt smittespredning blant barn og unge, vil Utdanningsforbundet Gran, Lunner og Jevnaker forvente at kommunen på nytt vurderer smitteverntiltakene i den enkelte barnehager og skoler. Det betyr ikke at barnehager og skoler stenges, men vi får strengere krav til tiltakene.

Hva sier veilederen for rødt nivå?

Man skal dele inn barna i barnehagen i mindre kohorter og det skal være faste ansatte per kohort. I skolen skal man dele elevene inn i mindre kohorter, og ha faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.

Slik vi ser det, vil rødt nivå i områder med stort smittetrykk føre til mindre smitte, færre i karantene og færre stengte barnehager og skoler. Dette vil også være med på å gi de ansatte en tryggere arbeidshverdag.

Det jobbes nå med å utarbeide nye og oppdaterte smittevernveiledere for barnehage og skole, disse forventes ferdigstilt innen kort tid.

Utdanningsforbundet mener redusert åpningstid er det mest aktuelle tiltaket for å klare å imøtekomme smitteverntiltak i barnehage på både gult og rødt nivå.

Utdanningsforbundet forventer også at nye tiltak sikrer alle ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø. Nye tiltak må ikke føre til ytterligere belastninger og merarbeid for allerede slitne lærere og ledere i barnehage og skole.

Det er behov for at tiltakene er tydeligere og mer forpliktende!

Vi trenger tiltak tilpasset den enkeltes arbeidsplass og smittesituasjon nå!

Kommentarer til denne saken