Denne kjente eiendommen ble solgt for 14 millioner kroner

Den spesielle eiendommen Roenland i Sløvika ble den desidert dyreste overdragelsen i oktober måned.