↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 11 69 00

Faks: 32 11 69 01

Besøksadresse

Kartverksveien 5
3511 HØNEFOSS
 1. Beskrivelse

Revisjon
Hverven Revisjon AS utfører lovbestemt revisjon av alle typer virksomheter og organisasjoner, samt utfører utvidede revisjonshandlinger som naturlig faller inn under våre fagområder.

Skatt og avgift
Hverven Revisjon AS bistår med skatte- og avgiftsrådgivning for alle typer virksomheter.
Av våre spesialområder kan nevnes:

 • skatterådgivning
 • problemstillinger og tilpasninger innen merverdiavgift
 • oppgaveplikt, arbeidsgiveravgift og trekkplikt etc.
 • bistand ved utarbeidelse av selvangivelse og øvrige likningsdokumenter
 • arv- og generasjonsskifteØvrig bistand
Hverven Revisjon AS har blant annet kompetanse innen følgende områder:

 • etablering av næringsvirksomhet
 • omorganisering og omstrukturering
 • fisjon, fusjon og omdannelse
 • bistand ved kjøp og salg av virksomhet
 • generasjonsskift