↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost
  1. Beskrivelse

Om oss

Venåsen Rørservice - Historien og status
Venåsen Rørservice AS ble etablert i 1985. Siden da er det bygget opp en bedrift som i dag teller 28 ansatte fordelt på fire avdelinger som er Brandbu, Gran, Jevnaker og Hønefoss. Felles for alle avdelinger er butikk med serviceinnstilt betjening og et stort utvalg lagerførte varer og materiell.

I 2011 omsatte bedriften for 36 mill. kroner og har en sunn økonomi. Bedriftens spredte arbeidsfelt og ekspertise er styrken og grunnen til den omfattende kundemassen vi har i dag.

Historien bak bedriften som i dag teller 26 mann, er en Gründer med egenskapen å legge stein på stein og å hele tiden ha fokus på kvaliteten og lønnsomhet i bedriften. Svein Erik Venåsen starten sammen men en kompanjong opp som rørlegger i 1985, der hverdagene gikk med til å arbeide ute og kveldene til papirarbeider. Etter to år etablerte de sin første butikk i en låve på Hvalssletta like utenfor Hønefoss sentrum. Deres motto var å holde lave priser og å kunne levere varer raskt med god service. Med årene har bedriften ekspander med nye avdelinger, og to konkurrerende bedrifter er kjøpt opp og innlemmet i bedriften. Først ute var Skaalerud og sønn som var en konkurrerende bedrift på Gran og som ble kjøpt opp og innlemmet i bedriften. Neste bedrift som ble kjøpt opp var rørleggerbedriften Willy Ottersen på Hønefoss. Siste avdeling som er etablert er butikken på Brandbu.

Mye har skjedd siden bedriftens spede barndom, men filosofien er den samme med fokus på å kunne levere varer raskt til lave priser og god service.

Venåsen Rørservice AS er i dag en velrenommert bedrift med en stor kompetanse i de mange ansatte i bedriften. De mange og varierte arbeidsområder bevitner en allsidig kompetanse og representerer en styrke i et svingende marked.

 

For mer info se hjemmeside: http://venaasen.no/ 

Gran tlf.          61 33 20 38

Brandbu tlf.    61 33 58 80

Jevnaker tlf.   61 31 43 38