↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 11 44 80

Faks: 32 11 44 81

Besøksadresse

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
  1. Beskrivelse

Brødrene Myhre AS har gjennom 35 år i faget opparbeidet oss ekspertise som gjør oss til et av de ledende firmaene i bransjen.

Vi utfører alt fra vannforsyning til hytter og enkelthusholdinger, til store totalentrepriser for offentlige etater og næringsliv.

Oppdrag påtas innenfor følgende områder:

  • Brønnboring
  • Horisontalboring
  • Energiboring for varmepumper
  • Fundamentering
  • Rørpressing
  • Diverse typer spesialboring
  • Levering av pumpeanlegg

Godkjenninger og sertifiseringer