↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 32 49 96

Besøksadresse

Hadelandsvegen 859
2743 HARESTUA
  1. Beskrivelse

 Harestua Medisinske Senter avdeling kiropraktikk

Kiropraktor Mari Bardalen Wiggen er utdannet ved Syddansk universitet i Danmark i 2008, og har jobbet på Harestua siden 2010. Spesiell interesse for og videreutdannelse i diagnostisering og behandling av ekstremiteter, dvs plager i skulder-albue-hånd og hofte-kne-fot, samt kjeveplager.

Fra mai 2020 startet også Hanne Elisabeth Kasin her på Harestua. Hanne er utdannet fra Macquarie University Australia 2012. Hanne har en stor interesse for yoga, og er også utdannet yogainstruktør hvorpå hun også bruker elementer herifra for å jobbe med stressmestring, pust og mobilitetsøvelser. Hun har flere kurs innen funksjonell nevrologi og behandling av barn, og har spesiell interesse for behandling av babyer og gravide.

Timebestilling:
Tlf. nr.: 613 24 996. Legg igjen beskjed hvis du ikke får svar, så ringer vi opp så snart som mulig!

E-post: kiro@harestua.nhn.no. Skriv kun navn og når du ønsker time, ikke sensitive personopplysninger.

Når kan jeg ha glede av en tur til kiropraktoren?
Ryggplager er den vanligste årsaken til at folk søker hjelp hos kiropraktor. Det er mindre kjent at kiropraktorer også behandler andre tilstander hvor det er feilfunksjon og smerte i bevegelsesapparatet, både akutte og kroniske tilstander. I tillegg til ryggplager er de vanligste tilstandene kiropraktoren behandler hodepine, svimmelhet, nakkesmerter, skulder- og armsmerter, brystsmerter, bekkensmerter, hoftesmerter, kne-, ankel- og fotsmerter, samt kjeveplager. Vi er opptatt av å samarbeide på tvers av profesjoner for best mulig resultat for pasienten. Vi forsøker alltid å se hele mennesket for å finne bakenforliggende årsaker til at et problem har oppstått, og slik forhindre at de samme symptomene fortsetter å komme tilbake. 

Kiropraktoren ser pasienter i alle aldre fra tidlig spedbarnsalder til alderdom, de fleste pasientene er imidlertid i midten av yrkesaktiv alder. Mange idrettsutøvere følges jevnlig opp av kiropraktor. 

 

Hos kiropraktoren:

Når du er hos kiropraktor blir det først tatt en sykehistorie der du beskriver hva som plager deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold ofte ting du selv ikke hadde tenkt på var relevant. I tillegg må kiropraktoren orientere seg om evt tidligere sykdommer og skader, medisinbruk, belastninger i hjem og arbeid mv.

Undersøkelsen starter med at kiropraktoren inspiserer og analyserer pasientens kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Kiropraktoren kartlegger deretter funksjonen i nerve-muskel-skjelettsystemet for å lokalisere feilfunksjoner i ledd og muskulatur og vurdere om disse har sammenheng med pasientens symptomer.

Kiropraktoren bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv. Alle ledd i bekken, ryggsøyle og nakke undersøkes med bevegelsespalpasjon for leddlåsninger. Ofte finner en smertepunkter i muskulaturen (triggerpunkter) og irriterte sener/muskelfester som følge av ubalanse i muskulatur som kan være for kort, stram eller svak. Feilfunksjoner i ledd og muskulatur kan også gi symptomer fjernt fra hvor problemet sitter.

Klassiske ortopediske og nevrologiske tester inngår som en naturlig del av kiropraktorundersøkelsen. Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om det er nødvendig med bildediagnostisk undersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling eller andre tiltak iverksettes.

Kiropraktoren har gjennom sin utdannelse tilegnet seg den teoretiske og praktiske viten for å ta stilling til om pasienten er egnet til kiropraktorbehandling. Ved mistanke om underliggende organisk sykdom henvises pasienten til lege for videre oppfølging. Ved behov for tverrfaglig vurdering og behandling finner vi andre samarbeidende profesjoner her ved senteret. F. eks kan massage eller fysioterapi kan være viktig supplerende behandling.

 

Trening og forebygging

En viktig del av kiropraktorens behandlingsopplegg er å lære pasienten å ta vare på sin egen kropp og best mulig mestre og forebygge sine plager. Raskest mulig tilbakeføring til arbeidsliv og gjenopptagelse av daglige aktiviteter er viktige målsettinger. Videre er mosjon og egentrening generelt gunstig for de fleste pasienter med smertesyndromer og belastningslidelser.

Kiropraktoren gir instruksjon i hjemmeøvelser utifra pasientens individuelle behov, dette kan omfatte styrkeøvelser, uttøyninger, kondisjonsøvelser og avspenningsteknikker.

For mange pasienter med langvarige eller tilbakevendende plager kan rehabiliterende trening under kyndig veiledning være nødvendig, i tillegg til manuell behandling, for å oppnå tilfredstillende behandlingsresultater og forebygge tilbakefall. Her på senteret har vi dyktige fysioterapeuter som jobber med treningsveiledning.

 

Trykkbølgebehandling

Hos kiropraktoren er det også mulighet for å få trykkbølgebehandling. Dette er en forholdsvis ny behandlingsform som viser gode resultater på en rekke muskel/senelidelser. Ved f. eks tennisalbue, senebetennelser i skulder, betennelse i fot, vil ofte trykkbølgebehandling være et godt supplement.

Førstegangsbehandling inkl. trykkbølgebehandling: 810,-

Trykkbølgebehandling, videre konsultasjon: 610,-

 

Røntgen/CT/MR

Ulike billeddiagnostiske undersøkelser kan i enkelte tilfeller være nyttig for å supplere den kliniske undersøkelsen. 

Kiropraktorene har anledning til å henvise deg til røntgen, CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Røntgen, CT, MR eller andre bildediagnostiske undersøkelser dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege.

 

Sykemelding
Kiropraktoren vil vurdere om det kan være gavnlig med sykemelding, og kan sykemelde pasienter.

 

Spesialisthenvisning
Kiropraktorer kan også henvise til videre undersøkelser hos spesialister på sykehus ved behov for dette.
For mer informasjon: se www.kiropraktikk.no