Arbeidet med flomsikringa går som planlagt, og det graves langs hele Vigga gjennom Brandbu. Det var Anlegg Øst entreprenør AS som vant anbudet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Flomsikringen er beregnet til å koste nesten 130 millioner kroner.

Tirsdag ble avisen kontaktet av bekymrede lesere som hadde merket seg av vannet i Vigga var unormalt svart, faktisk helt kølsvart.

Den uvanlige fargen var framtredende nord for renseanlegget, nærmere bestemt i Festningssvingen.

Byggeleder Jon Kvisberg kan berolige med at vannet kun er skittent.

– Bildet viser vannet slik det blir når vi graver i elva. Det er fangdam nedstrøms anlegget, og vi har kontinuerlig overvåkning av åtte til ti verdier i elva. Selv om vi til tider kan ha noen utslag mens vi graver, er alle verdiene bra, sier Kvisberg.

Kan være alunskifer i elva

Han forteller at vannet blir svart på grunn av leire og skifer. Nå er det sendt inn prøver for å finne ut om det er skifer som krever spesialbehandling i grunnen.

– Det er ikke overraskende om det er noe alunskifter der. I så fall vil det bli håndtert på riktig måte. Svar på prøvene er ventet om ei ukes tid, sier byggelederen.

Han viser til prøver som er tatt i elva tirsdag ettermiddag klokka 17. De viser en pH på 8,41.

– Dette er perfekt, basisk, sier Kvisberg.

Dermed er det bare å senke skuldrene og se fram imot at arbeidet blir ferdig. For øyeblikket er brua ved Spar stengt. Det samme er Orhagavegen. Det tidligere bygget til Frelsesarmeen er også i ferd med å bli revet.