Endelig kan vi senke skuldrene, vi som begynner å eldes!

Vi slipper å engste oss veldig for framtida – nå kan vi tørre å se framover ...

Tusen takk til alle som har stått på for Sagatangen! Stoler på at vi nå får omsorgsboligene i tilknytning til sykehjemmet. Beste trygghet man kan ønske seg! Føler meg sikker på at mange eldre ønsker å bidra økonomisk – enten med innskudd eller på annen måte. Skam til de som bare har snakket om kortsiktige kostnader! Dette blir VINN-VINN for beboere, helsearbeidere og kommunen. Etter min mening en flott måte å utnytte knappe ressurser på!

Tusen takk også til alle som har jobbet for en overgang til Akershus. Et samlet Hadeland vil bli en sterk aktør! For en ståpå- vilje de har hatt i «Ja- til Akershus». Den innsatsen har betydd enormt mye for veldig mange! Igjen TUSEN TAKK!