Avisen inviterer nok en gang lokale lag og foreninger til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.

Søknadsfristen er 1. mars, så det begynner å haste. Nederst i artikkelen finner du lenke til søknadsportalen.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Hadeland ut 300.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

Viktig oppgave

– Vi synes det er en viktig oppgave for oss som samfunnsinstitusjon å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn. Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi ønsker å være positiv kraft i utviklingen av det som skjer Hadeland, sier ansvarlig redaktør Line Ramsrud.

Dette blir tredje året Hadeland inviterer lag og foreninger til å søke om midler. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. Ramsrud regner med det samme vil skje denne gangen.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge.

Pengestøtten fra Hadeland inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Jury med flere medlemmer

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra avisen Hadeland og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Portalen åpnet for søknader 14. januar og søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen:

Her finner du informasjon og søknadsportal