– Det dreier seg om 300-400 meter på Brovollvegen som er i virkelig dårlig forfatning. Det jeg reagerer på er at vegen er oppe høyt på prioriteringslister, uten at noe skjer, sier Lars Haakenstad.

Brovollvegen er kommunal og møter krysset Haakenstadlinna/Kapellvegen, som er fylkesveg 2296.

Vegen han aldri kjører

– Haakenstadlinna er ikke bra, men det er verre forbi Grønntjernet langs Kapellvegen. Der kjører jeg aldri. Vi har hatt mopedister hjemme og de ble advart om å kjøre den strekningen, forteller Haakenstad.

En annen vegstrekning han synes er i dårlig forfatning er Råstadbakka, som er kommunal veg.

– Særlig strekningen fra Oppdalslinna mot Heier er dårlig. Når det gjelder Brovollvegen, så vet de som kjører der om betongen som ligger i vegen i den første skarpe svingen. Det er betong som falt av en lastebil da de bygget ny E16 mot Gardermoen. Det er de som får problemer når de kommer litt fort nedover vegen, forteller Haakenstad.

2,5 kilometer dårlig veg

Han håper det blir gjort noe med Brovollvegen og at prioriteringene til kommunen blir holdt når det gjelder rekkefølge på tiltak.

– Vegene er aller verst i vårløsninga, sier Haakenstad.

Avisen Hadeland har også kjørt langs Kapellvegen og i Brovollvegen. Kapellvegen er 2,5 kilometer lang, fra Oppdalen kapell og til Brovollvegen/Haakenstadlinna.

Aller verst er det på strekningen forbi Grønntjernet, men langs 2,5 kilometer veg er det utallige hull i asfalten og dårlige vegskuldre.

Det er også skiltet ved de skarpe humpene ved Grønntjernet. Forholdene var enda verre på vårparten.

– Stikkrenner ved tjernet er lagt for dypt, mener Lars Haakenstad.

Hadelands verste veg

Avisen Hadeland har invitert leserne til å kåre Hadelands verste veg

Leserne har nominert rundt 20 strekninger i Gran, drøye ti strekninger i Lunner og et par strekninger i Jevnaker. Flere av strekningene er nominert flere ganger.

Framover vil vi presentere flere av strekningene, før vi avrunder med en avstemning.