Det Norske Misjonsselskap i Gran har lange tradisjoner med å arrangere julemesse. I mange år holdt de til på Gran videregående skole, men de siste årene har Lidskjalv vært base.

Det som pleier å slå aller best an på disse julemessene er salget av hjemmebakte småkaker. Her er det mulig å sikre seg sju slag, eller i alle fall noen av de sju, på en enkel og effektiv måte.

– Det blir vanligvis ganske raskt utsolgt. Senest i fjor hadde vi kø av folk som skulle kjøpe kaker da vi åpnet. Det regner vi nesten med i år også, sier Arne Haugestøl, som er leder i misjonsselskapet.

Ellers blir det salg av håndarbeidsprodukter og produkter fra land der misjonsselskapet har lokasjoner. Dette gjelder i særlig grad Thailand, ifølge Haugestøl.

Lys fra misjonsselskapets eget lysstøperi i Trøndelag skal også selges på messa.

– Vi har åresalg gjennom hele dagen og en hovedtrekning mot slutten av dagen, forteller lederen.