De tre første ukene av juni ble preget av «lite vær» med moderate temperaturer og moderat med nedbør. Jordbrukerne ønsket seg nok noe mer nedbør enn det som kom. Selv om det kom nedbør ganske ofte, ble det som regel i beskjedne mengder. 

Vi fikk ellers årets første sommerdag (20 grader eller mer i maksimumstemperatur) så seint som 4. juni. Det er uvanlig seint på året, men vi fikk etter hvert såpass som 18 slike dager i juni.

Så kom varmen

Sankt Hansaften (23. juni) ble årets første høysommerdag her, (maksimums – temperatur over 25 grader). 

Det ble til sammen fem høysommerdager før måneden var omme. Aller varmest ble det på månedens siste dag, med 27,7 grader i maksimumstemperatur. I denne perioden fikk vi også to døgn der døgnmiddeltemperaturen var over 20 grader. Da er det skikkelig sommer! 

Laveste temperatur ble for øvrig 3,4 grader, målt 19. juni. Middeltemperaturen for juni ble, på grunn av den varme avslutningen, så høy som 15,5 grader. Det er 1,3 grader varmere enn middeltemperaturen på Skjervum, Gran, i 25-årsperioden fram til 2020.

Med varmen kom også regnet

Ikke sjelden på sommeren, følger kraftig regn etter sterk varme. Så også denne gangen. I perioden 26.–28. juni kom det her 41 millimeter nedbør, 31 av dem kom fra midt på dagen 27. juni til midt på etterfølgende dag. Endelig kom altså den etterlengtete rotbløyta! Dermed kom totalnedbøren for juni opp i 76 millimeter her. Det er litt mer enn normalnedbøren for juni! 

Dette er blitt uvant kost for oss, siden det i seks av de sju foregående månedene har falt betydelig mindre nedbør enn normalt. Og denne måneden ser det heldigvis ut til at nedbøren har kommet noenlunde jevnt fordelt over hele Hadeland. 

De aller fleste områdene ser ut til å ha fått mellom 60 og 90 millimeter. Og med en god del regn over distriktet vårt de første dagene i juli, skulle jorda være godt mettet. Men for at vannstanden i Randsfjorden skal komme opp på vanlig sommernivå, må det antakelig settes nedbørrekord for juli, med god margin, i hele nedslagsfeltet til fjorden, og det er neppe noe ønskemål for de fleste.