«Det mest uansvarlige vedtaket i Gran kommunes historie», skriver Jan Helge Ekeren, etter at kommunestyret sa nei til rådmannens innstilling i sjukehjemssaken. Resonnementet hans er at sia kommunen har brukt mange millioner og mange år på utredninger, så må kommunestyret bare se til å vedta den anbefalingen som kommer, uansett hva den går ut på – alt annet er uansvarlig. Det meiner han uten å si ett eneste ord om kostnader. Mye tyder altså på at han ikke har satt seg inn i den sida av saken i det hele tatt.

LES OGSÅ: Hva skjer i Gran?

Som kommunestyrerepresentant har jeg medansvar for kommunens økonomi. Jeg har ansvar for skolebygninger som forfaller og burde vært vedlikeholdt og ombygd for lenge sia, for klasserom der undervisningen strypes fordi vi skjærer ned på antall lærere, og for eldreomsorg som svekkes fordi vi ikke har råd til så mange sjukepleiere og hjelpepleiere som vi egentlig trenger. Da kan jeg ikke stemme for et prosjekt som er mye dyrere enn det behøver å være, og som ville gjøre situasjonen for skolene og for de ansatte enda vanskeligere.

Les også

Flertallet i styret i Gran Sp sin holdning til nytt sykehjem

Etter flere avstemninger sto kommunestyret den 17. desember i valget mellom to forslag: Rådmannens innstilling, som ville sette kommunen i en håplaus økonomisk situasjon, og forslaget fra Oulie og Lindheim, som i realiteten medfører en kraftig nedskalering av prosjektet. For som Ekeren burde vite før han setter seg til doms: En sjukehjemsplass er vesentlig billigere å bygge enn en omsorgsbolig, samtidig som en sjukehjemsplass gir rett til større tilskudd fra Husbanken enn en omsorgsplass. Oulies og Lindheims forslag gir dermed håp om å kunne bygge noe vi har råd til, i motsetning til rådmannens innstilling.

Det vedtatte forslaget er heller ikke ideelt: Jeg veit godt hvordan det kunne bli enda mange millioner billigere uten at vi mister en eneste planke i det ferdige bygget. Løsningen begynner på S. Den tanken har riktignok flertallet i kommunestyret ettertrykkelig avvist, forkastet og latterliggjort. Men du skal ikke se bort fra at den kommer opp igjen.

Som folkevalgt kan jeg ikke gi blaffen i kommunens framtidige økonomi bare fordi vi allerede har brukt mange millioner i fånytta. Det ville være fullstendig uansvarlig.

Les også

Så mange spørsmål