Gå til sidens hovedinnhold

Dette er endringene: Koronatiltakene mykes opp – fortsatt skjenkeforbud

Statsminister Erna Solberg (H) orienterte mandag om en rekke endringer i de nasjonale koronatiltakene, som vil gjelde fra onsdag.

* Regjeringen fjerner rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme. De åpner for at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, men oppfordrer fortsatt til å begrense den sosiale kontakten.

* Smitteverntiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag. Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

* Forbudet mot skjenking av alkohol på restauranter og puber blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

* Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

* Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir videreført. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

* Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

* Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

* Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette.

* Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

* Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

* Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Kommentarer til denne saken