Dette krysset bekymrer Trox Auranor: – Det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner

Når Trox Auranors nye fabrikk blir tatt i bruk i Mohagen blir transportbehovet doblet. Bedriften er bekymret for krysset på riksveg 4 ved Mohagen.