Dette mener hadelendingene om at korona-tiltakene videreføres

Hva mener Hadelands lesere om at korona-tiltakene videreføres? Vi har spurt, og dette fikk vi til svar!