Bjørkesløret slepper mårralyset innover jordet,
der spirende kønnet lever, bærer i seg livslyst,
strekker seg mot skjelvende solstråleglitter,
åkar`n er lysegrønn, undrende og ung,
lengter etter sommar`ns varme dager,
venter på sommarsol og sommarregn,
venter på sommar`ns under da spirer skar vækse
tel sterke strå med modne aks og nytt kønn.

Kønn var trivsel og liv,
mangel på kønn var nød eller død,
i Mesopotamia, i Kansas, i Ukraina
og i Gudbrandsdalen,
kønn var trivsel og liv for Gilgamesj,
for Grigori, for Andrew
og for Isak og Inger på Sellanrå.

Forårets kønnåker, ung, grønn og sterk,
gi oss din styrke, din optimisme og ditt håp.
gi oss din ukuelige livsvilje
og sommar`ns spirende under!

(Ps. Håper at Grigori i Ukraina har fått sådd kønnet sitt også i disse krigens dager!)