To herrer på by'n
den ene het Kvist
den andre het Kvast
de startet på Bryn
med liter'n som sist
og slett ingen hast.

Men så kom fru Kvist
med kjevle og list
og gjorde som sist
tok herrene fast
med hjelp av fru Kvast.
Der endte det hele litt trist.

Grunnen, herr Kvist
var at herr Kvast
gjorde som sist,
røbet sin last
i en forrykende hast
For fruene Kvist og Kvast!