Disse 109 eiendommene på Hadeland har fått nye eiere – den rimeligste var ei hytte i skogen