Disse damene har fire vidt forskjellige jobber. Men én ting har de til felles

Fire forskjellige yrker. Fire stemmer som utfyller hverandre. Sammen utgjør de kvartetten Pathos, som øver hjemme i stua.