Disse fikk tilbakebetalt tapte koronapenger: Operafest Røykenvik har fått over én millioner kroner alene

Her ser du hvilke lag, foreninger og arrangementer i Vestoppland som har fått tilbakebetalt tapte koronapenger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.