Aakanshya Thapa, Ane Kamilla Olerud og Pernille Brenden har valgfaget Innsats for andre og ønsker med dette å sette fokus på barneekteskap. Derfor har de valgt å gå med bøsser for Plan international Norge.

– Barneekteskap er en fjern tanke for oss som er født og oppvokst her i Norge, men for jenter i andre land er det en fjern tanke å leve slik vi gjør. De vet ikke at det finnes andre valg, forteller de engasjerte ungdommene.

– Det har blitt vår hjertesak

De ville utnytte valgfaget best mulig, og dermed falt valget på et så viktig tema. Gjennom Plan vil de være med på sette fokus på jenters hverdag, som er ekstra sårbare i samfunn der barn har det vanskelig.

– Det har blitt vår hjertesak rett og slett. Vi har en stemme, og bør bruke den.

Les også:

De håper at enda flere ungdommer vil engasjere seg, og anbefaler å gå inn på Plan international sine sider for å lese mer om temaet.

– Familiene til disse jentene har gjerne dårlig økonomi, og dermed blir jentene sett på som en utgift og objekter som kan selges. Vi ønsker å være med på å samle inn penger slik at de kan få en bedre hverdag.

Les også:

Vil lære mer om dette på skolen

Jentene håper de vil bli tatt vel imot de kommende ukene, når de skal gå fra dør til dør med bøssene.

– Vi har tidligere gått med bøsser for Kirkens Nødhjelp. Folk virker veldig åpne og imøtekommende, sier jentene.

De forteller at de har selv lært veldig mye gjennom dette valgfaget, og at de skulle ønske at det var et obligatorisk fag i skolen. Slik at alle kan lære mer om både om klimaendringer og hvordan mennesker har det i de mest utsatte landene.

– Om man hadde lært mer om dette i skolen, hadde vi kanskje fått et større fokus på hvordan vi kan være med å hjelpe. Vi er framtiden, og det er lurt å begynne å engasjere seg allerede nå, sier jentene ivrig.

Fakta om barneekteskap