Disse lokalt kjente navnene finner vi på rikinglisten

Hadelendinger – eller folk med relasjon til Hadeland – dominerer langt fra Kapitals liste over de rikeste i landet. Men et par lokalkjente navn finner vi.