Disse selskapene trosser korona-krisen: 31 selskaper etablert på Hadeland i april