Hadelandsrussen anno 1969 feiret 50-årsjubileum

GJENSYN: Fra venstre foran: Ole Gunnar Monsen, Anne Inger (Helmen) Borge, Liv (Kjekshus) Dæhlen, Anne (Skattum) Jacobsen, Hans Westhagen (lærer), Ann Evelyn (Holter) Irgesund, Anne Lise (Aschim) Skjaker og Martha Berger.

2.rekke f.v. Willy Lysgård. Ole Jacob Helmen, Gerd Eli (Hekneby) Szacinski, Rolf Nyquist-Andersen, Wenche Øverlie (delvis skjult),Svein Ivar Rakbjørg, Lise Marie Tokerud, Gunvor (Kjekshus) Skavhellen, Ingjerd (Lund) Kvangraven, Gerd Skaarud, Marie Viken, Inger Lise (Johansen) Ullsvik, Gunnar Myrvang, Gunborg Skiaker, Berit Bjørnerud og Liv Lundberg.

3. rekke f.v.: Gudbrand Bolstad, Håkon Kleven, Kari Heier, Knut Raddum, Aslaug (Ensrud) Danielsen (delvis skjult), Ragnar Kjørven, Eva Johnsrud (delvis skjult), Bjørn Steinar Lien, Tom Strøm og Øystein Rian.

Ikke med på bildet: Johs. Dyste

GJENSYN: Fra venstre foran: Ole Gunnar Monsen, Anne Inger (Helmen) Borge, Liv (Kjekshus) Dæhlen, Anne (Skattum) Jacobsen, Hans Westhagen (lærer), Ann Evelyn (Holter) Irgesund, Anne Lise (Aschim) Skjaker og Martha Berger. 2.rekke f.v. Willy Lysgård. Ole Jacob Helmen, Gerd Eli (Hekneby) Szacinski, Rolf Nyquist-Andersen, Wenche Øverlie (delvis skjult),Svein Ivar Rakbjørg, Lise Marie Tokerud, Gunvor (Kjekshus) Skavhellen, Ingjerd (Lund) Kvangraven, Gerd Skaarud, Marie Viken, Inger Lise (Johansen) Ullsvik, Gunnar Myrvang, Gunborg Skiaker, Berit Bjørnerud og Liv Lundberg. 3. rekke f.v.: Gudbrand Bolstad, Håkon Kleven, Kari Heier, Knut Raddum, Aslaug (Ensrud) Danielsen (delvis skjult), Ragnar Kjørven, Eva Johnsrud (delvis skjult), Bjørn Steinar Lien, Tom Strøm og Øystein Rian. Ikke med på bildet: Johs. Dyste Foto:

Av
DEL

InnsendtFredag 16. august møttes hadelandsrussen fra 1969 til 50-årsfeiring på Sanner Hotell på Granavollen.

Den gang var det bare engelsklinje og reallinje, og gymnaset var i Brandbu. Av 50 russ var det 30 som møtte opp, og i tillegg var lektor Hans Westhagen (84) med på feiringa.

50-årsjubilantene har hatt flere jubileer siden de tok examen artium ved Hadeland Gymnas i 1969, men siden de er spredt over hele landet, var det noen som ikke hadde sett hverandre siden russetida. Det var stor gjensynsglede, og jubileet ble feiret ut i de små timer!

På bildet er alle de feststemte 50-årsjubilantene samlet i hagen på Sanner, før de skulle inn til en bedre middag.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags