Årsmøte i Brandbu sanitetsforening

Brandbu sanitetsforening

Brandbu sanitetsforening Foto:

Av
DEL

InnsendtBrandbu Sanitetsforening holdt sitt årsmøte på Trivselshuset i Brua 4. februar 2020.

Styret har i 2019 bestått av; leder; Anne Lise Berg, nestleder; Marit Torill Friskop Bjørnerud, sekretær; Solveig Kalstad Brenden, kasserer; Anne Marie Solstad, styremedlem; Liv Flaten, varamedlemmer; Eva Bakken og Solveig Sørbråten. Revisorer; Eva Hagen og Grete Marie Strande. Valgkomité; Torill H. Braaum og Anne Marie Bjerke-Egge.

Det var 28 stemmeberettigede til stede. Leder Anne Lise Berg ønsket alle velkommen til årsmøte. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Anne Marie Solstad ble valgt til møteleder og Solveig Kalstad Brenden ble valgt til referent. Årsberetning og regnskap ble godkjent.

Brandbu sanitetsforening har 120 medlemmer, vi har fått 39 nye medlemmer i 2019. Det har blitt avholdt ti medlemsmøter med ulike temaer. Medlemsmøtene har vært godt besøkt og vi har i løpet av året hatt flere forelesere utenfra som har gitt oss innsikt i ulike temaer. Noen av temaene har vært; «Snu trenden» med foreleser fra NKS sentralt, hun fortalte om arbeidet med å få økt medlemstall.

Glasskunstner Ulla- Marie Brantenberg viste bilder og foreleste fra sine reiser i Afrika og Japan. Gina Marie Sveen fra fylkesstyret holdt et interessant foredrag om Etiopia- prosjektet, hun fortalte og viste bilder fra sin reise til Etiopia i forbindelse med prosjektet. Vi har hatt besøk av Vitadin med demonstrasjon og salg av helse- og massasjeprodukter. Totalforsvar og egenberedskap Wenche Rolstad og Anne Irene Aaberg fra Norsk Forsvarsforum orienterte.

Foreningen har som vanlig gitt støtte til NKS sine merkesaker og fond -Kreftfondet, -Kvinnemedesinsk forskingsfond, -forskning til barn og unge, -fond for revmatisme, fond for psykiske lidelser, Osteoporosefondet, «Min dag i dag», fond for utenlandssatsing, S. O. S Barnebyer – Kirkens S. O. S og deres prosjekt «Mennesker i krise».

Lokalt har vi blant annet støttet; skolelunsj og høyttaleranlegg til Brandbu barneskole, julegrøt på Moen skole, Landsbyen Brandbu, Brandbu skolekorps, reklameskilt på Rosendalsbanen B. I. F, dagsentret på Marka, frivilligsentralen i Brandbu, steiketakke til Brandbu ungdomsskole, «min dag i dag» og russeprosjektet.

Vi har bidratt økonomisk til foredraget om brannskade «Tilbake til livet» ved Simen Almås på Brandbu ungdomsskole.
I samarbeid med de andre sanitetsforeningene på Hadeland og i fylket har vi vært med å arrangere et russeprosjekt; «JEG TAR ANSVAR! JA, BETYR -JA!» «SMISO» (= Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) holdt foredrag for elevene.

To ganger i måneden hjelper vi til på en av avdelingene på Marka, med vaffelsteiking og tilbud om ut å gå tur.
En gang i måneden hjelper vi til å servere Duar’n på Trivselshuset i Brua.

Fredrikkestrikk, vi har strikket babysokker til nyfødte i kommunen. Lesevenn på Brandbu barneskole annenhver mandag.
«Kanskje kommer Kongen» et prøveprosjekt i samarbeid med helsedirektoratet, servering av mat til de som er alene/ensomme.
På den årlige Oktoberfest én i Brandbu hjelper vi til med å servere lunsj.
I samarbeid med Brua Garn arrangerte vi «Damenes aften» som ble veldig vellykket, med 80 gjester og aftenens overskudd gikk til TV aksjonen Care.

På julemarkedet i Brua delte vi ut røde knapper som er et symbol for «Mot vold mot kvinner».

Vi har deltatt på Fredrikkeprisen, kvinnehelsedagen, kurs på Fornebu med basisaktiviteter, verdensdagen for psykisk helse på Gjøvik, omsorgsberedskapsmøte på Gjøvik «Sammen redder vi liv», Marienlyst i regi Jaren sanitetsforening kvinner/hjerteinfarkt v/ Helga Midtbø, «generasjonsmøter» med Shabana Rehman på Gjøvik, fylkesårsmøte på Honne deltok tre fra styret, informasjonsmøte NKS Oppland på Gjøvik møtte det tre fra styret, 100 års jubileum til Jaren sanitetsforening deltok leder, fellesstyremøte for sanitetsforeningene i Gran deltok styret, beredskapsgruppa i regi Gran kommune møtte to fra styret, årsmøte i Frivilligsentralen på Trivselshuset, frivilligfesten på Trivselshuset.

I juni hadde vi en fin sommertur for medlemmene som gikk til Maihaugen på Lillehammer.
Som tidligere år har vi lagd og solgt fastelavnsris i butikkene i Brandbu, arrangert basar som gir mye inntekter, solgt maiblomster. Maiblomster hjelper elevene på Brandbu barneskole oss med å selge hvert år.

Etter årsmøtet har styret denne sammensetning i 2020:

Leder; Marit Torill Friskop Bjørnerud, nestleder; Anne Lise Berg, sekretær; Solveig K. Brenden, kasserer; Anne Marie Solstad, styremedlem; May Brit Mogerhagen, varamedlemmer; Eva Bakken og Inger Berit Overen.

Revisorer; Grete Marie Strande og Solveig Dynna.

Valgkomité: Torill Braaum, Anne Marie Bjerke Egge og Bjørg Hovi.

I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet.

Vi vil samtidig sende en stor takk til alle; som har støttet arbeidet vårt, all omtanke og positiviteten vi møter, de som har støttet oss i form av pengegaver, alle som har kjøpt basarlodd, maiblomster og fastelavnsris.

Artikkeltags