Årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Lunner

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Innsendt Miljøpartiet De Grønne Lunner avholdt sitt årsmøte 07.01.2018.

Agendaen for møtet var vanlige årsmøtesaker. Det ble ingen endringer i styret slik at Anne Berit Kolstad fremdeles er leder, Kent Giskeødegård er sekretær, Halvard Klevmark er kasserer og Charlotte Sahlin og Ulvar Arnkværn er styremedlemmer.

MDG Lunner er opptatt av å verne naturen i nærområdene rundt oss. Dette har spesielt blitt aktuelt i forbindelse med stort utbyggingspress rundt Myllavannet, nå sist aktualisert med nytt hyttefelt på nordsiden av vannet. Hyttefeltet i vestenden ligger som et godt synlig sår i terrenget – nå blir det utbygging også på nordsiden. Det tas bit etter bit av naturen rundt Myllavannet, noe som gjør at området ikke lenger vil framstå som en sammenhengende og uberørt perle til glede for allmennheten. Følgende resolusjon ble derfor vedtatt i årsmøtet:

Vern av Mylla:

Den aller viktigste arenaen for friluftsliv er nærområdene og områder som kan nås med kort reise. Befolkningsøkningen i byer og byregionene er så stor at det legger press på den nære naturen. Derfor er det nødvendig å styrke vernet av de viktigste frilufts- og naturområdene.

Området rundt Myllavannet er av stor verdi som rekreasjonsområde og som en naturlig del av Nordmarka bør området avgrense marka mot nord. Myllaområdet er i økende grad utsatt for press fra utbyggere og tendensen er at det bygges mot Myllavannet på en slik måte at den egenartede verdien ved landskapet forringes. Hytter er planlagt bygd i synsfeltet fra sørenden av vannet i retning nord ved Bratholt. Et karakteristisk landskap vil bli skjemmet av bebyggelse og belysning. Områder uten lysforurensing er sjeldne i nærområdene, og er en vesentlig del av landskapsverdien. Innkjøring fra Jevnaker og Lunner vil også belaste landskapet og totalen av Myllaområdet som rekreasjonsområde, og egenartet skog- og små brukslandskap taper seg. At noen få skal få kjøpe seg inn i området og slik ødelegge for de mange som sokner til Mylla, mener vi er galt.

Miljøpartiet De Grønne mener det er på høy tid å sikre området rundt Myllavannet for ettertiden, og vi mener det gjøres best ved at området vernes.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.