Barnehagedagen 2019: «Jeg lurer på...»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtBarnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står bak Barnehagedagen.

Lek – undring - utforsking

Barnehagedagen markeres over hele landet, og i år faller dagen på tirsdag 12. mars. Dagen er en markering for å tydeliggjøre det viktige arbeidet som foregår ute i barnehagene. På denne dagen oppfordres det til å synliggjøre hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og hvordan vi gjør det. Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder.

For å lykkes med det må de ansatte bruke varierte arbeidsmåter, og ta utgangspunkt i barnets og barnegruppens behov. Det må gis plass og rom til barns nysgjerrighet, og ansatte må klare å fange opp barns ulike signaler og stimulere til undring og utforskning, skape engasjement, interesse og motivasjon til nye erfaringer, kunnskaper og opplevelser.

Utdanningsforbundet Gran og Fagforbundet Gran har gått sammen om å kjøpe inn noe materiell som passer til årets tema, og i år har alle barnehagene i kommunen fått utdelt insektsluper. Dette er èn måte å undre seg over naturen på. Vi håper mange av landets og kommunens barnehager slipper seg løs og kaster seg ut i undring og utforskning – i dag – i morgen og resten av dagene i året.

De som jobber med, eller har barn, vet at spørsmålet «hvorfor det?» kommer mange ganger i løpet av en dag. Ta dere tid til å undres over små og store spørsmål. Og husk at det ikke alltid er viktigst å finne ut svaret, men å ta seg tid til å undre seg sammen.

Mari Olerud

Vara hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Gran og Barnehagelærer i Fagerlund barnehage

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags