Harald Westby (H): Høyrefokus på yrkesfag

Av
DEL

InnsendtTorsdag 1. november besøkte Høyres Turid Kristensen, medlem av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hadeland videregående skole.

Fokus var yrkesfag, og viktigheten av disse i framtida.

Assisterende rektor ved HVS, og leder for yrkesfagene ved skolen, Stein Olaf Nordli-Henriksen, orienterte grundig om skolens satsing på disse fagene. Han ble etterfulgt av Jim Nybø fra opplæringskontoret for bil- og transportfag i Vestoppland som forklarte OKBTs fokus på de samme fagene.

Han klarte på en tydelig måte å få fram viktigheten av gode opplæringsopplegg, og fikk gode tilbakemeldinger på kontorets arbeid fra Runar Godli, daglig leder for Hadeland bil.

Godli understreket at den jobben opplæringskontoret gjør er noe av det beste som skjer innenfor yrkesopplæring i Norge. Oppfatningen er basert på hans erfaringer med flere andre opplæringskontor gjennom mange år i bilbransjen. Christoffer Werner støttet denne oppfatningen.

Til stede på møtet var også Christoffer Werner, som er lærling hos Hadeland bil, og Harald Westby, leder i Gran Høyre.

Stortingsrepresentant Kristensen stilte mange spørsmål, og uttalte at dette var noe av det beste hun hadde hørt om på sin ukelange reise fra Alta til Kristiansand.

Et spørsmål som kom opp var hva som skjer når fylkesgrensa flyttes til dagens kommunegrense Lunner/Gran. Dette er et åpent spørsmål, som det er opp til politikerne i det nye fylkestinget å finne en løsning på.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags