Dette skjer på Hadeland de kommende dagene

DEL

Vi har fått ny kalenderløsning, les mer om den her: Ny kalender på hadeland.no og i papirutgaven.

Tirsdag

GRAN

Duar´n i Trivselshuset i Brua:  Trivselshuset i Brua,  kl. 11.00

Ryddedugnad Røykenvika: Røykenvik Vel arrangerer ryddedugna. Oppmøte kl. 18:00 på «Tråkka» ved Oscar II. Servering etter dugnaden. 

Kveldsgudstjeneste i Ål kirke: Prest Karin Bøe og organist Iver Olav Erstad. Konfirmantene deltar i gudstjenesten. Ål kirke, Gran,  kl. 18.00.

Brandbu Bygdekor øver i Storsalen på Marka:  kl. 19.00– kl. 21.30.

Runene på Bildentekstilet: Norrønfilolog Elise Kleivane gir en grundig presentasjon av runene på Bildentekstilet, og plasserer runene inn i landskapet av middelalderinnskrifter på Hadeland.  Steinhuset på Granavollen,  kl. 19.00.

LUNNER

Cafe Bergo: Verdens aktivitetsdag: Rebusløype m.m.  Bergosenteret,  kl. 11.00– kl. 13.00.

Strikkekafé: Grua kirke,  kl. 19.00.

Onsdag

GRAN

Duar'n : Lidskjalv, kl. 11.00.

Brandbu Seniordans: Frivilligsentralen i Brandbu, 

kl. 11.00.

Medlemsmøte i Brandbu Pensjonistforenig: Trivselshuset i Brua, kl. 17.00.

5 Briller | Stedsutvikleren: Turleder Øyvind Sørlie. Oppmøte ved Søsterkirkene kl. 19.00.

Mohagen Bil Cup 1: Brandbu IF arrangerer stevne på fri­idrettsbanen, kl. 18.00.

Fotball: Brandbu møter  Vind G19-3. Brandbu stadion, kunstgressbanen, kl. 19.30.

JEVNAKER

Jevnaker Seniordans: Øving, Speilsalen, Storgata 24,  kl. 14.00– 16.00.

Randsfjord Frimerkeklubb: Møte,Jevnaker Frivilligsentral,  kl. 18.30.

LUNNER

Sittedans på LOS: Lunner Helse- og Omsorgssenter,  kl. 16.30–18.00.

Norsktrening: Harestua Bibliotek, kl. 18.00–20.00.

Strikkekafé: Lunner Frivilligsentral, kl. 18.00–21.00.

Turgruppe: Tur til Hallumshøgda. Oppmøte ved Lunner rådhus, kl. 11.00.

Bowls: Harestua Aktivitetshus/Kapell,  kl. 11.00–13.30.

Petanque: Lunner Frivillig­sentral–Frøystad (gamle handelskolebygg underetasje),  kl. 18.00–20.00.

Torsdag

GRAN

Stavgang: Trivselshuset i Brua,  kl. 11.00.

Gran Seniordans: Danse-møte. Lidskjalv, kl. 11.00.

Runes trim- og motivasjonsgruppe: Trivselshuset i Brua,  kl. 18.00.

Allhusflid Dagtid Hadeland Husflidslag: Kommunehuset på Granavollen, kl. 11.00–14.00.

JEVNAKER

Eldretrimmen: Røde kors-huset på Jevnaker, kl. 11.00–12.30.

Fotball: Jevnaker – Hallingdal, Jevnaker stadion, kl. 18.00

Gågruppe: Jevnaker Frivilligsentral / Ungdomskafeèn, kl. 18.00–20.00.

LUNNER

Eldresenter: Bergosenteret, Roa, kl. 10.00–14.00.

Trim v/Anne Britt Hoff: Bergosenteret, Roa, kl. 11.00.

Norsktrening: Lunner Frivilligsentral, kl. 13.30–15.30.

Kaffekoppen: Gamleskolen på Harestua, kl. 12.00–14.30.

Torsdagstrimmen: Frøystad, Nærværelset Roa,  kl. 09.00–10.00.

Balansetrening: Nye Omsorgsboligene på Roa,  kl. 10.00–11.00.

Balansetrening: Gamleskolen på Harestua,  kl. 11.00–11.45.

Lørdag

LUNNER

Adventistkirken Hadeland: Gudstjeneste v/Gunnar Jørgensen. Bergosenteret Roa,  kl. 10.30.

JEVNAKER

Glassheim: Konsert med Liv Sin, support Kokowerk, Glassheim Rock & Kulturscene, kl. 19.00.

Søndag

LUNNER

Betel Harestua: Tidenes fylde for å vinne milliarder, ved Harald Avtjern,  kl. 11.00.

Harestua bedehus: Møte, Dagfinn Solheim taler,  kl. 16.00.

Oppdalskarusellen 1. løp: Løpskarusell i Nordre Oppdalen, kl. 13.00–16.00.

Mandag

GRAN

Mandagskafeen: LHL Senter Hadelan, Gran,  kl. 11.00.

JEVNAKER

Kaffeslabberas: Jevnaker Frivilligsentral,  kl. 09.00–13.00.

LUNNER

Mandagskafé: Lunner Omsorgssenter, kl. 11.00–13.00.

Friminuttet Harestua: Åpen dag for håndarbeid, Gamleskolen på Harestua,  kl. 11.30–14.30.

Norges Handikapforbund Hadeland: Informasjonsmøte, Bergosenteret, Roa,  kl. 19.00–20.30.

Mandagstrimmen: Frøystad, Nærværelset Roa,  kl. 09.00–10.00.

Petanque: Lunner Frivilligsentral–Frøystad (gamle handelskolebygg underetasje),  kl. 11.00–13.00.

Bowls: Harestua Aktivitetshus/Kapell,  kl. 11.00–13.30.

Pågår for tiden

GRAN

Glasslåven: Vårens utstilling er «Sakte minker mørket» av Ståle Blæsterdalen. Glasslåven Kunstsenter på Granavollen, til 19. mai kl. 16.00.

JEVNAKER

Hadeland Glassverk: Van Gogh Alive – en interaktiv utstilling. Hadeland Glassverk, fra 11. mai til 18. august.

SE PROGRAMMET FOR 17. MAI HER: Slik markeres 17. mai på Hadeland 

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags