Førstkommende lørdag har Det Norske Misjonsselskap stevne for området Hadeland /Land i Randsborg Menighetshus på Jevnaker. I den forbindelse kommer tidligere Madagaskar-misjonær Bjørn Eddy Andersen. Han har mye å formidle både fra en allsidig virksomhet ute i verden, og også nå i NMS i Norge.

Sokneprest i Kolbu og Eina, Berit Rinde, vil også delta. Og Arne Haugestøl bidrar med sang. Om en ikke har anledning til å delta hele dagen, er det mulig å være med på deler av dagen. Se for øvrig annonse for arrangementet i avisen.