Gone Fishing Pro inviterer til isfiskekonkurranse på Jarenvatnet lørdag 14. januar. Arena for konkurransen blir nordre del, fra Nordtangen og nordover. Det konkurreres i to klasser, hvor barn opp til 16 år konkurrerer i egen klasse. Alle deltakere over 16 år konkurrerer i en åpen klasse hvor de beste premieres med gavekort sponset av Gone Fishing Pro. Premiepotten for konkurransen er 6000 kroner og deltakeravgift for voksne er 150 kroner. Barn til og med 16 år som ønsker å delta i konkurransen, fisker gratis!

Fiskereglene er enkle, og hovedregelen er at man kun får veie inn mort. Den med høyest totalvekt av mort etter konkurransen er over, vinner. Videre premieres andre og tredje plass i begge klasser. Man får kun fiske med ett håndredskap om gangen, men fôring av hull er tillatt under konkurransen. Fanges arter utenom mort skal disse settes ut igjen i vannet, da de ikke er tellende i konkurransen.
 

Registrering foregår lørdag morgen, ved handikapbrygga på vestsida av Jarenvatnet.

Kåring av vinnere, og premieutdeling skjer når konkurransen er slutt.

Øvrige fiskeregler finnes på infotavler rundt vannet, samt på www.jarenvatnet.no