Et fengslende puslespill

STERK LESEROPPLEVELSE: Brødre er skrevet av debutanten Erling E. Guldbrandsen.

STERK LESEROPPLEVELSE: Brødre er skrevet av debutanten Erling E. Guldbrandsen. Foto:

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

AnbefalingTre brødre vokser opp i et hjem med en tyrannisk far som misbruker alkohol, og en mor som utøver en omsorg som virker å være kun på hennes egne premisser. Foreldrene, begge lærere, mangler ikke intellektuell styrke, men en grunnleggende evne til å sette andres behov framfor sine egne. Brødrene i dette hjemmet tar og gis vidt forskjellige veger i livet.

Rammen om romanen «Brødre» er hovedpersonen Helges forsøk på å nøste opp historien om sin egen familie ved å skrive om den. Skrivingen er utløst av et kort postlagt i Nepal i 2013. Det er stilet til Helge og undertegnet med initialene V.B. Er det den den antatt døde storebroren Vidar, eller Helges datter Victoria som har skrevet kortet? Broren skal ha druknet for over 20 år siden, men ble aldri funnet. Datteren, som nå er voksen, har Helge mistet kontakten med etter et kort ekteskap. Handlingen utspilles i Oslo og Nord-Norge, hvor foreldrene kommer fra. Tidsspennet strekker seg fra 1970-tallet og fram til i dag og skrives ut på drøyt 500 sider.

Romanen er komponert på uvanlig vis. Den er inndelt i seks deler (portretter), hvor Helge, som forteller, presenterer romanskikkelsen Helges oppvekst med familie, slekt, venner og kjærester. Dette fortellergrepet kombineres med inndeling av portrettene i kapitler. Kapitlene er inndelt i tidsperioder. Alle disse bruddstykkene gir til sammen usedvanlige sterke inntrykk av menneskeliv. Tekstene er imponerende vevet sammen for som leser mistet jeg ikke tråden selv om boka av ulike grunner ble lagt bort i perioder. For meg betyr det at jeg holder på med en virkelig god bok. Lesingen aktiverte tanker om at det som oppleves som sant og avgjørende i et menneskes liv, ikke oppleves som det i et annet. Selv om menneskene er i nære relasjoner som brødre i samme hus, og tilsynelatende har vært utsatt for den samme utryggheten skapt av voksne. Er oppveksten til de tre brødrene bare et helvete, eller er det fortelleren Helge som opplevde og taklet det slik? For han ripper opp i, konfronterer og glatter over en familie med mange avgrunner.

Erling E. Guldbrandsen (f.1960) debuterte som romanforfatter med «Brødre» i 2016. Han er professor ved institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags