Dette er losen ved Gran ungdomsskole

LOS: Susann Myrvang Martinsen er los på Gran ungdomsskole.

LOS: Susann Myrvang Martinsen er los på Gran ungdomsskole.

Av
DEL

InnsendtEn los-stilling er en prosjektstilling som skal fungere som bindeledd mellom forskjellige arenaer der ungdom befinner seg. Susann har denne jobben på Gran ungdomsskole og hun jobber 80 prosent der og 20 prosent i Ung Hadeland.

Ung Hadeland skaper fritid for alle barn og unge på Hadeland. Ung Hadelands viktigste oppgaver er forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på fritiden med barn og unge. Ung Hadeland er underlagt kulturkontoret i Gran og Lunner kommuner.

En los-funksjon vil på en god måte kunne binde sammen tilbud i kommunen som er etablert/under utvikling for unge som strever og som står i fare for eller allerede opplever utenforskap i skole og på fritid.

Hovedoppgaven for losen er blant annet ansvar for ungdom med særlige behov. Dette vil si planlegging, igangsetting, veiledning, oppfølging og tilrettelegging, samt bistå elevene i skolehverdagen (Gran ungdomsskole) og på fritid (Ung Hadeland). Losen vil være en del av et team ved Gran ungdomsskole samt en del av crewet til Ung Hadeland, som jobber tett sammen til det beste for ungdommene.

Hovedtanken er at ungdommene skal ha voksne i skolehverdagen sin som kan motivere og hjelpe med det emosjonelle, det sosiale og det faglige og se elevene i et helhetlig perspektiv som innbefatter både skole, hjem og fritid.

Ung Hadeland skaper fritid for alle barn og unge på Hadeland. Ung Hadelands viktigste oppgaver er forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på fritiden med barn og unge. Ung Hadeland er underlagt kulturkontoret i Gran og Lunner kommuner.

Vi er opptatt av det relasjonelle perspektivet og at ungdommen gjennom gode relasjoner til voksne i skole/fritid skal oppleve mestring, gode opplevelser og å få rett og relevant hjelp så tidlig som mulig. Det er et nært samarbeid med foresatte, lærere og andre aktuelle instanser. Arbeidet varierer etter elevenes behov og planlegges i samarbeid med skoleledelsen, Ung Hadeland, PPT med flere.

Intervju med vår los på Gran ungdomsskole – Susann Myrvang Martinsen:

– Hvordan er det å være los på ungdomsskolen?

– Det er veldig spennende, ingen dag er lik. Ungdommene påvirker hvordan dagen blir. I tillegg er jeg også los på Ung Hadeland.

– Hvor lenge har du jobbet som los?

– Jeg har jobbet som los siden 8. oktober i år.

– Hvordan er det å jobbe i en miljøgruppe?

– Det er helt fantastisk å være et team som kan samarbeide og jobbe sammen med andre miljøterapeuter.

– Hva er det som er gøy med å være los?

– Jeg er veldig engasjert og bryr meg hvordan ungdom har det og syntes det er spennende å være med dem på både jobb og fritid.

– Hvorfor burde man jobbe som los på Gran ungdomsskole?

– Hvis man er engasjert i ungdom er det veldig gøy å jobbe som los og hver dag er annerledes og påvirkes av ungdommen.

– Hva synes du om Gran ungdomsskole?

– Jeg syntes at det er et godt og inkluderende sted og jeg veldig fornøyd med lærere og rektor. Jeg synes de er gode på å se ungdommene.

– Hva tenker du om Ung Hadeland?

– Jeg tenker det er en veldig viktig og inkluderende arena, og ungdommen kan få en bedre fritid med Ung Hadeland siden de er så inkluderende. Og de har mange varierte ting å gjøre.

– Hva var det som fikk deg til å bli los?

– Jeg så en utlysning gjennom Ung Hadeland og fikk en følelse jeg ikke kan forklare og tenkte jeg måtte søke på stillingen som los.

– Hva synes du om Gran?

– Jeg synes Gran har mye å by på til å være et så lite sted og tilbyr veldig mange valg til ungdommer i sammenheng med Hadeland VGS.

– Hvor har du jobbet tidligere?

– De siste sju årene har jeg jobbet i en barnevernsinstitusjon. Det er et sted hvor det bor ungdommer som av en eller en annen grunn ikke kan bo hjemme.

– Hvor gammel er du?

– Jeg er 30 år.

– Vil du anbefale med å jobbe som los?

– Helt klart. Jeg anbefaler at flere kommuner ansetter loser som Gran ungdomsskole har gjort.

– Er det noe du vil legge til?

– Det er viktig å høre hva ungdommer tenker om los-jobben.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags