Et blytungt 20-års minne

Av

«Det er den sterkeste og tristeste opplevelsen jeg har hatt i noen jobbsammenheng.» Det sier Jon Skeie, kirkeverge i Gran fra 1997 til han ble pensjonist i fjor. Han minnes den dramatiske kirkebrannen i Grymyr for 20 år siden med stor sorg.