Inviterer til fagmøte om korn: Våronnmøte 2020 for Hadeland

Av
DEL

Ditt HadelandLandbrukets fagråd Hadeland, faggruppe planteproduksjon, inviterer til fagmøte korn onsdag 4. mars om kvelden på Gran rådhus.
Rådgiver Petter Fredriksen fra Norsk landbruksrådgiving (NLR) Innlandet skal snakke litt om presisjonslandbruk i kornproduksjon. Deretter skal han orientere om rådgivningsprosjektet som Vannområde Randsfjorden/NLR Innlandet har drevet overfor noen gardbrukere på Hadeland i 2019, vedrørende forebygging av avrenning til vassdrag.

Neste post på programmet er et foredrag om gjødslingsplanlegging for kornproduksjon, bl.a. om bruk av husdyrgjødsel og avløpsslam som ressurser. Dette skal Rådgiver i NLR Innlandet, Erik Aaberg, stå for.

Til slutt blir det en kort orientering om leveringsbetingelser for korn – og økonomi vedrørende lagring og tørking av korn, ved Trond Bergan Holt, fra faggruppe økonomi i Landbrukets fagråd.

Det blir kaffepause undervegs i møtet, og det er en møteavgift for å delta på møtet.
Landbrukets fagråd ønsker alle interesserte hjertelig velkommen, og håper mange finner temaene for møtet interessante.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags