Tallene for menighetsrådsvalget er klare

Av
DEL

InnsendtMenighetsrådsvalget er gjennomført og resultatene for de fire menighetene i Gran er klare.

Totalt var det 1.408 stemmer, som er en tilbakegang fra 2015 da det totale antallet var 2.143 stemmer.

Prosentandelen av de stemmeberettigede som har stemt ved menighetsrådsvalget ligger i snitt på 14 % i Gran/Tingelstad, Moen/Ål og Brandbu sokn. I Bjoneroa er prosentandelen vesentlig høyere på 42 %.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags